Loading...
Van Diemenhuis
renovatie Zeeheldenkwarier

PROJECT:
Van Diemenhuis

LOCATIE:
Den Haag

OPDRACHTGEVER:
Particulier

ONTWERP:
bruusk

PROGRAMMA:
Wonen

GROOTTE:
120 m2

STATUS:
in ontwikkeling

BIJZONDERHEDEN:
Uitbouw over twee verdiepingen in een beschermd stadsgezicht

Het Zeeheldenkwartier is een overwegend gaaf voorbeeld van een in het derde en vierde kwart van de 19de eeuw gerealiseerde uitbreidingswijk voor de middenstand  waarvoor het rechte verkavelingspatroon en het gesloten bouwblok kenmerkend zijn.

In opdracht van de eigenaar realiseren wij hier een tweelaagse uitbouw ter vervanging van de bestaande uitbouw welke rond 2003 werd gebouwd.

Het nieuwe ontwerp reageert subtiel op de structuren en proporties van de oorspronkelijke architectuur, waarbij de achtergevels vaak sober maar zorgvuldig werden gedetailleerd.

Uitvoering is gepland medio 2021.