Loading...
Architect aan zet 2022

Architect Aan Zet

Architect Aan Zet

Door de deelname aan Architect Aan Zet kunnen wij onze dienstverlening uitbreiden. Wij zijn gecertificeerd architect om voor bepaalde bouwwerken zonder vergunning te mogen bouwen in regio Rotterdam.

Wanneer de werkzaamheden voldoen aan bepaalde uitgangspunten mogen deze zonder tussenkomst van een vergunningstraject worden gebouwd. Dit houdt in dat men bij afronding van het ontwerp in principe meteen mag starten met bouwen.

Tijdswinst! Zeker in een tijd als deze waarbij timing cruciaal is en het wachten op vergunning veelal te veel tijd in beslag neemt.

Het proces gaat wel gepaard met de nodige voorbereiding, dossiervorming en controle momenten van de gemeente. Hiervoor zal ook een onafhankelijke partij moeten worden aanwezen die de uitvoering controleert op kwaliteit en dit borgt voor de opdrachtgever. Een en ander zoals dat vanaf komend jaar ook in de wet is geregeld, namelijk de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb).

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om bouwprojecten die passen binnen het bestemmingsplan én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben zoals:

  • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning.Dat kan nieuwbouw of renovatie zijn. Ook klushuizen en tiny houses vallen hier onder;
  • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter. Bijvoorbeeld een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier;
  • Voor mantelzorgwoningen gelden aparte, landelijke regels. U vindt deze regels op rijksoverheid.nl;
  • Een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woningen worden gerealiseerd;
  • Een dakterras op een eengezinswoning;
  • Een dakkapel op een eengezinswoning;

 

Architect Aan zet

Voor meer informatie over dit onderwerp of een volledig omschrijving, ga naar de website van de gemeente Rotterdam: Architect Aan Zet