Loading...
woning splitsen Den Haag

Woning splitsen in Den Haag uitgelegd

Woning splitsen in Den Haag

Met woning splitsen kan een leuk rendement worden gehaald op de investering. Maar vanaf 1 juli 2019 zijn de regels voor bouwkundig splitsen strenger geworden. Alleen in een beperkt aantal buurten is dit nog mogelijk. Hoe dit precies werkt leggen we in een aantal stappen uit.

In Den Haag is de vraag naar woningen hoog. De verwachting is dat de komende jaren de stad groeit met 4.000 tot 5.000 inwoners per jaar. Om deze groei aan te kunnen zullen er veel woning bijgebouwd moeten worden. Een populaire maatregel onder ontwikkelaars en particuliere beleggers is woning splitsen.

In welke wijken

Vanaf 1 juli 2019 zijn de regels veranderd en kunt u alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden in de onderstaande buurten een vergunning voor bouwkundig splitsen aanvragen:

 • Bosweide
 • De Bras
 • De Lanen
 • De Velden
 • De Vissen
 • Erasmus Veld
 • Hoge Veld
 • Huygenspark
 • Lage Veld
 • Parkbuurt Oosteinde
 • Rietbuurt
 • Waterbuurt
 • Zonne Veld

Parkeernorm

Bij woning splitsen wordt de woningvoorraad groter. U voegt een woning toe aan de voorraad in Den Haag. Dat houdt ook in dat de parkeerdruk in de wijk hoger wordt.

Het uitgangspunt is dat bij nieuwe woningen op eigen terrein moet worden geparkeerd. In Den Haag is dat echter in de meeste gevallen niet mogelijk of een erg kostbare oplossing.

Per situatie zal de gemeente kijken of de parkeerdruk in de wijk het toelaat om woningen toe te voegen. In de regel is het mogelijk wanneer de parkeerdruk lager is dan 90%. Als dit zo is kan vrijstelling op de parkeereis worden verleend. Als dat niet zo is zijn er andere mogelijkheden om vrijstelling te krijgen. Bijvoorbeeld door het huren van een parkeerplek binnen een straal van 500 meter, of een donatie in het parkeerfonds.

Een aantal regels voor woning splitsen

Wanneer een bestaande woning wordt gesplitst in meerdere zelfstandige woningen, is het van belang dat aan een aantal basisregels wordt voldaan. De strekking van deze regels is dat bij woning splitsen ‘zelfstandige woningen’ worden gerealiseerd.

Zelfstandige woning

Een zelfstandige woning beschikt ten eerste over een eigen ‘voordeur’. Een eigen voordeur is direct vanaf de openbare weg óf via een gemeenschappelijk toegangsportaal bereikbaar. Een gemeenschappelijk toegangsportaal is bijvoorbeeld een portiek, galerij of een trappenhuis.

Ten tweede beschikt elke woning over een eigen huisnummer. Wanneer bij nieuwbouw of verbouw een omgevingsvergunning nodig is, wordt automatisch door de gemeente een huisnummer verleend.

Een zelfstandige woning beschikt over alle nodige voorzieningen zoals een keuken, een badkamer en een toilet. Verder dient de woning minimaal te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Woningvormingsvergunning

In bepaalde gebieden van Den Haag heeft u ook een woningvormingsvergunning nodig. Dit geldt voor de wijken Transvaalkwartier, Regentes-Valkenboskwartier, Schildersbuurt, Rustenburg-Oostbroek en Laakkwartier.

Als de nieuwe woningen kleiner zijn dan 40 vierkante meter kan de vergunning worden geweigerd.

Voor het Koningsplein, de Heesterbuurt en Spoorwijk is een uitzondering gemaakt. In deze en andere wijken is deze vergunning niet noodzakelijk.

Kadastraal splitsen

Een kadastrale splitsing is het juridisch splitsen van de woning in meerdere appartementsrechten. Dit is een papieren aangelegenheid en er ontstaan feitelijk nog geen nieuwe woningen.

In een aantal gevallen is een splitsingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gebouwen die woonruimte bevatten onder de huurprijsgrens. Deze grens bedraagt € 710,68 per maand.

Bouwkundig splitsen

Als u een woning bouwkundig wilt splitsen, ga er dan vanuit dat er altijd een omgevingsvergunning nodig is. U dient hierbij aan te tonen dat alle woningen voldoen aan wet- en regelgeving, zoals het bouwbesluit.

Is er een actieve VVE met meerdere leden? Zorg dan ook dat er schriftelijk toestemming wordt verleend door de VVE voor de bouwkundige splitsing.

Lees ook onze blog die wij hebben geschreven over de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Het splitsen van een woning is ingewikkelde klus. Wij kunnen u hierbij helpen. Bij bruusk hebben we al voor diverse particuliere en zakelijk opdrachtgevers succesvol woningen gesplitst.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden verder te bespreken of vraag direct een offerte aan.

Artikel geüpdatet dd 05-08-2019