Loading...
energy academy europe groningen

RUG wint BREEAM Award Energy Academy Europe Groningen

Energy Academy Europe Groningen

Op 7 maart is in Londen bekend gemaakt dat de nieuwbouw Energy Academy Europe Groningen van de RUG winnaar is geworden van de internationale BREEAM Awards 2017 (categorie ‘Mixed Use & Other’). De vakjury erkent hiermee dat in Groningen een bijzonder duurzaam en ambitieus gebouw is neergezet. Door een slim ontwerp wordt in dit gebouw de energiebehoefte laag gehouden en bovendien is het gebouw in staat om meer energie te produceren dan het verbruikt. Hiermee is de Energy Academy Europe het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland.

Hoogste BREEAM categorie

Het gebouw (15.000 m2) heeft een voorbeeldfunctie in een tijd waarin het gebruik van fossiele brandstoffen en andere vervuilende en onzuinige oplossingen tot het verleden moeten gaan behoren. Het extreem energiezuinige gebouw met het allerhoogste certificaat op duurzaamheidsprestaties, behoort tot de zogeheten BREEAM Outstanding-klasse. BREEAM is een methode van duurzaam bouwen die het milieu zo min mogelijk belast en een gezonde werk- en leefomgeving stimuleert. Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de Energy Academy Europe is gestreefd het maximale aantal punten te behalen voor energiebesparende maatregelen. Enerzijds door de energievraag zeer laag te houden en anderzijds door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen zon, aarde, lucht en water.

Slim gebruik maken van de natuur

Hoe? Voor dit gebouw is gekozen voor een low-tech benadering van het energievraagstuk. Het gebouw maakt gebruik van wat in ruime mate voorhanden is: de elementen aarde, water, lucht en zonlicht. Zonnepanelen leveren energie 1, een ‘zonneschoorsteen’ helpt de natuurlijke ventilatie, de wintertuin en het gebruik van aardwarmte en –koeling zorgen voor een aantrekkelijk binnenklimaat. Tot slot wordt regenwater opgevangen voor toiletspoeling en plantenbewatering. Tegelijkertijd is de Energy Academy Europe het eerste nieuwe grote aardbevingsveilige gebouw in Groningen. Als de natuurlijke bronnen tijdelijk niet voldoen, zijn back-upinstallaties voorzien voor verwarming, ventilatie en verlichting.

Het gebouw bestaat grofweg uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde zitten de onderzoeksruimtes met laboratoria en aanverwante werkruimtes en aan de zuidkant bevinden zich werklandschappen, een wintertuin en onderwijsruimten. De wintertuin is een belangrijke bufferzone waar lucht wordt geacclimatiseerd.

Lees hier het hele artikel en bekijk de video over de werking van het gebouw